info@santech.am

+374 96 00 40 43

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Ընկերությունը զբաղվում է ջերմամեկուսիչների, ճաղաշարերի, ճկուն օդատարների, մետաղական կոնստուկցիաների արտադրությամբ և այլ ծառայությունների մատուցմամբ: