info@santech.am

+374 96 00 40 43

SanTech-ն իրականացնում է շինարարական տարբեր կառույցներում կիրառվող հիդրոինժեներական հանգույցների պատրաստում և մոնտաժում: Ընկերությունն արտադրում է ջրաչափական հանգույցներ՝ համալրված անհրաժեշտ սարքերով, բաշխիչ սանրիկներ, հիդրոսլաքներ, պոմպերի միացման հանգույցներ՝ բաղկացած մեկ կամ ավելի պոմպերից` համալրված հակաթրթռային տակդիրներով և անհրաժեշտ նյութերով, ջրի մաքրման հանգույցներ:

Դրանք օգտագործվում են ջրամատակարարման, ջերմամատակարարման, սառնամատակարարման համակարգերում, կաթսայատներում, ջրընդունիչ կայաններում, ջրաբաշխիչ հանգույցներում: Ընկերությունը պատրաստում է հիդրոինժեներական հանգույցներ նաև ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգերի պոմպակայանների համար: Հանգույցները պատրաստվում են կոռոզիայի չենթարկվող մետաղից և կահավորված են փակող փականներով ու հակավիբրացիոն սարքերով:

Արտադրությունում տեղ են գտել նաև խոշոր տրամաչափի մեխանիկական կեղտազտիչներ, ջրի բաքեր, ջրատաքացուցիչ կաթսաներ և այլ:

  • edit_8
  • edit_9
  • edit_10
  • edit_11
  • edit_13