info@santech.am

+374 96 00 40 43

Օդափոխության համակարգերում առանցքային դեր ունեն աղմկախլացուցիչները: Դրանք խլացնում են օդամղիչ սարքավորումների առաջացրած մեխանիկական ձայնը՝ թույլ չտալով, որ այն օդատար ուղիներով տարածվի շինությունում:

SanTech-ն առաջարկում է կլոր և ուղղանկյուն կտրվածքներով աղմկախլացուցիչներ, որոնք կարող են լինել տարբեր չափսերի՝ կախված օդաքանակից և օդամուղների հզորությունից: Կլոր կտրվածքով աղմկախլացուցիչները  պատրաստվում են հիմնականում 100 –600 մմ տրամագծով, իսկ ուղղանկյուն կտրվածքով աղմկախլացուցիչները` ըստ պատվերի:

Ձայնի խլացումն ապահովում է աղմկախլացուցիչների կառուցվածքում օգտագործվող խլացնող նյութը, որը խտացված հանքային բամբակ է: Հումքը ներկրվում է, իսկ ճիշտ խտացումն իրականացվում է հենց SanTech-ի տեխնոլոգիայով:

SanTech աղմկախլացուցիչները, որոնք ապահովում են շատ բարձր՝ մինչև 85% խլացում, տեղադրվում են սարքավորումներից և՛ առաջ, և՛ հետո:

SanTech-ն այս աղմկախլացուցիչների, ինչպես նաև հատուկ նյութերի օգտագործմամբ աղմուկի որակյալ խլացում է ապահովել նկարահանման և ձայնագրման մի շարք հայտնի ստուդիաներում, ինչպես, օրինակ, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության:

  • edit_14
  • edit_15
  • edit_16
  • edit_17
  • edit_18
  • edit_19
  • edit_20
  • edit_12
  • edit_11