info@santech.am

+374 96 00 40 43

4-1SanTech-ը ներկրում է hոսանքի համար նախատեսված ապահովիչներ, հոսանքի տատանման կարգավորիչներ, հոսանքի հետ կապված այլ սարքավորումներ:

Sassin չինական ընկերությունը շուկայում գործունեություն է ծավալում՝ սկսած 1993 թվականից: Ընկերությունն առաջնորդվում է «Ավելի լավ էլեկտրականություն, ավելի լավ կյանք» սկզբունքով՝ որպես արժեքներ կարևորելով արդյունավետությունը, նորարությունը և կայունությունը:

Ընկերությունը մեծ ուշադրություն է հատկացնում անձնակազմի բարձր որակավորմանը՝ ներգրավելով ոլորտի լավագույն մասնագետներին, մշտապես կազմակերպելով վերապատրաստումներ: