info@santech.am

+374 96 00 40 43

SanTech ջեռուցման համակարգերի միջոցով ձմռանը ստեղծեք բարենպաստ պայմաններ ցանկացած շինությունում: Ընկերությունն առաջարկում է ամենատարբեր համակարգեր՝ հատակային ջեռուցման, օդային և ավանդական մարտկոցային, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են յուրաքանչյուր տիպի կառույցում: SanTech-ից կարող եք ձեռք բերել եվրոպական արտադրության կաթսաներ, ջեռուցման համակարգի պոմպեր, մարտկոցներ, խողովակներ, ինչպես նաև սեփական արտադրության բարձրորակ մեկուսիչներ:

Նախագծման և մոնտաժման ընթացքում օգտագործվում են այնպիսի համակարգեր, որոնք մաս են կազմում էներգախնայող և վերականգնվող էներգետիկայի համակարգերի, այդ թվում՝ կիրառվում են արևային ջեռուցման պասիվ և ակտիվ համակարգեր, օգտագործվում երկրաջերմային էներգիան, էներգիայի տարբեր տեսակի վերաօգտագործիչներ: