info@santech.am

+374 96 00 40 43

Աշխատանքներ

Կատարվել են ջեռուցման, օդափոխության, հովացման, տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգերի ,ավտոմատ հրդեհաշիջման ,կաթսայատան,սառնամատակարարման համակարգերի նախագծման և մոնտաժման աշխատանքներ: